Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 148

Ne Mexi Issi Naˈaa Immadasa

Ne Mexi Issi Naˈaa Immadasa

Duuqqa:

(Yohaannisa 15:13)

 1. Nu Xoossawu, nu aawawu,

  Ne Naˈan wozada,

  Hidooti baynna ‘saa

  Woppissadasa!

  Nu deˈuwaa niyo immoos,

  Minnidi niyo oottoos.

  Ne shenee hanana,

  Hegaa asawu yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Mexi issi Naˈaa,

  Nuussi immo gishshawu,

  Yettan issippe sabboos,

  Ne mer‘nawu xoqqu xoqqu ga.

 2. Ne maarin, ne kehin,

  Nu neekko shiiqida.

  Ne sunttaa, dabbotaa,

  Nu keehi dosoos.

  Ha ubbaappe aadhiyay

  Ne alˈˈo imotaa.

  I nu gishshawu hayqqiis.

  Ne a kiittadasa.

  (AZMAACHIYAA)

  Mexi issi Naˈaa,

  Nuussi immo gishshawu,

  Yettan issippe sabboos,

  Ne mer‘nawu xoqqu xoqqu ga.

  (Wurssettaa)

  Nu Xoossawu, nu Aawawu, nuuni nena sabboos.

  Ne Naˈaa immiyoogan siiqo gishshawu galatoos.

(Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9kka xeella.)