Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 136

Kawotettay Eqqiis—Haa Yo!

Kawotettay Eqqiis—Haa Yo!

Duuqqa:

(Ajjuutaa 11:15; 12:10)

 1. Yihoowa kasekka daasa,

  Ubbatookka daana.

  Kawoyadasa ne Naˈaa;

  I ne azazin haarees.

  Kawotettay saluwan eqqiis;

  Ne Naˈay saˈaa haarana.

  (AZMAACHIYAA)

  Atotettay yiichiis;

  Kawotettaa wolqqay qoncciis.

  Kawotettay eqqiis.

  “Haa yo, Haa yo!” giidi woossoos.

 2. Dabloosa wodee wuriichiis;

  Yaanabaa nu eroos.

  Wayssiya wodiyan deˈikkokka,

  Beettennabaa beˈoos.

  Kawotettay saluwan eqqiis;

  Ne Naˈay saˈaa haarana.

  (AZMAACHIYAA)

  Atotettay yiichiis;

  Kawotettaa wolqqay qoncciis.

  Kawotettay eqqiis.

  “Haa yo, Haa yo!” giidi woossoos.

 3. Kiitanchatoo ufayttite;

  Hombboci yexxite.

  Seexaanaanne a wordduwaappe,

  Saloy woppaa demmiis.

  Kawotettay saluwan eqqiis;

  Ne Naˈay saˈaa haarana.

  (AZMAACHIYAA)

  Atotettay yiichiis;

  Kawotettaa wolqqay qoncciis.

  Kawotettay eqqiis.

  “Haa yo, Haa yo!” giidi woossoos.

(Dane. 2:34, 35; 2 Qor. 4:18kka xeella.)