Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 94

A Qaalaa Gishshawu Xoossaa Galatoos

Select an Audio Recording
A Qaalaa Gishshawu Xoossaa Galatoos
UTETTAA
Text
Image

(Piliphphisiyuusa 2:16)

 1. 1. Niyo galatay gido Nu Aawawu Yihoowa

  Maalaaliya ne Qaalaa nuuyyo immoogawu!

  Ne ayyaanay an deˈiyo

  tuman laˈa kiyda.

  Pooˈuwaa akeekida; Tumaa erida.

 2. 2. Ne Qaalawu wolqqay dees; wozanaa qorees.

  Nu qofaanne koshshaa shaakkanawu maaddees.

  Ne higgee qoncce, suure,

  ne pirddaykka tuma.

  Ne maaray kaalettees; nu ooso ubban.

 3. 3. Asaa ufayssiyaaba; Yihoowa ne Qaalay.

  A xaafa’saa qofay nuugaakka mala.

  Hegaappe demmo eran

  nu ammanuwaa mintta.

  Yihoowa ne Qaalawu nu nena galatoos!

(Qassi Maz. 19:9; 119:16, 162; 2 Xim. 3:16; Yaaq. 5:17; 2 PHe. 1:21 xeella.)