Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 92

Ne Sunttan Xeesettiya Sohuwaa

Select an Audio Recording
Ne Sunttan Xeesettiya Sohuwaa
UTETTAA
Text
Image

(1 Hanidabaa Odiya 29:16)

 1. 1. Yihoowa ne sunttawu haniya keettaa,

  Keexxiyoogee keehi bonchoba!

  Haˈˈi ufayssan neessi immoos,

  Niyo sabaanne bonchuwaa gujjees.

  Nuuni neessi immiyo aybikka,

  Kasekka ubbabay nebaa.

  Nu wolqqaa, nu hiillaa, nu aquwaa,

  Wozanappe nu niyo immoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Ha sohuwaa nu neeyyo immoos,

  Ne sunttay an eretto.

  Ha sohuwaa nu neeyyo sheedhoos;

  Nebaa ootta ekkarkkii.

 2. 2. Nu’awawu hagan ne sabay kumin,

  Galataa ne nuuppe ekka.

  Haratikka ne ogiyaa erin

  Ne bonchoy xoqqu xoqqu go.

  Ha sohuwaa ne goynuwawu bazziyoogan,

  Keehi wudidi naagana.

  Yootiyo mish’raachuwan gujettidi,

  Ha sohoykka markka gido.

  (AZMAACHIYAA)

  Ha sohuwaa nu neeyyo immoos,

  Ne sunttay an eretto.

  Ha sohuwaa nu neeyyo sheedhoos;

  Nebaa ootta ekkarkkii.

(Qassi 1 Kaw. 8:18, 27; 1 Odi. 29:11-14; Oos. 20:24 xeella.)