Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 91

Nu Siiquwaa Bessiya Oosuwaa

Select an Audio Recording
Nu Siiquwaa Bessiya Oosuwaa
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 127:1)

 1. 1. Yihoowa nu hachi nena;

  Wozanappe woossoos siya.

  Nuna bonchadasa; nashshaasa,

  Odin wurenna!

  Siiquwan nu ootto oosuwan,

  Ne anjjoy goggin beˈida.

  Nu oosuwan beˈida; naqaashaa,

  Ha keettay eqqin.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuussi boncho, nu Xoossawu Yihoowa

  Ha keettaa nu niyo keexxida.

  Nu deˈo ubban niyo oottanawu nu amottoos,

  Nu oottiyooban ne bonchetta.

 2. 2. Pashkka asaa beˈida,

  Loˈˈo laggeta demmida!

  Ha ubbaa ufayssan hassayoos,

  Mer’nawu dogokko!

  Nu issippe oottiyoode,

  Ne ayyaanaa maaduwaa beyda.

  Ne bonchuwaakka keehi gujjida;

  Woytuwaa demmida!

  (AZMAACHIYAA)

  Nuussi boncho, nu Xoossawu Yihoowa

  Ha keettaa nu niyo keexxida.

  Nu deˈo ubban niyo oottanawu nu amottoos,

  Nu oottiyooban ne bonchetta.

(Qassi Maz. 116:1; 147:1; Roo. 15:6 xeella.)