Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 90

Issoy Issuwaa Minttettite

Select an Audio Recording
Issoy Issuwaa Minttettite
UTETTAA
Text
Image

(Ibraawe 10:24, 25)

 1. 1. Yihoowawu aqi awu oottanaadan

  Issoy issuwaa minttettiyoode,

  Nu siiqoynne dabbotay minnees;

  Issippetettan saro doos.

  Xoossaa asaa giddon diya siiqoy

  Genccanaadan ubbaa maaddees.

  Nu gubaaˈee naagettiyo qato,

  Yan nu aynne hirggennan doos.

 2. 2. Bessiya wodiyan haasayo qaalay

  Siyiyoode keehi minttettees!

  Siiqiyoonne ammanettiyo laggee

  Nuna minttettiyaabaa yootees.

  Hidootan halchuwan maayiya’saara

  Hashiyan oottiyoogee ufayssees!

  Issoy issuwaa kaafanawu koyoos,

  Metiyaaban ubbaakka maaddoos.

 3. 3. Yihoowa gallassay matidoogaa

  Ammanuwaa ayfiyan beˈiyoode,

  Nu ogiyaappe wora beennaadan

  Issippe shiiqana koshshees.

  Yihoowa’saara issippetettan,

  Mer’nawu haggaazanawu koyoos.

  Yaakko ammanetti daanaadan,

  Issoy issuwaara minettoos.

(Qassi Luq. 22:32; Oos. 14:21, 22; Gal. 6:2; 1 Tas. 5:14 xeella.)