Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 9

Yihooway Nu Kawo!

Select an Audio Recording
Yihooway Nu Kawo!
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 97:1)

 1. 1. Ufayttite; Yihoowa bonchite;

  Saloti qonccissiyoy a xillotettaa.

  Ufayssan nu Xoossaassi galataa yexxoos;

  A oosuwaa ubba asawu yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Saloykka saˈaykka; keehippe ufaytto;

  Yihooway nu Kawuwaa gido gishshawu!

  Saloykka saˈaykka; keehippe ufaytto;

  Yihooway nu Kawuwaa gido gishshawu!

 2. 2. Asaassi a bonchuwaa yootite;

  Yihooway ashshiya Xoossaa gidiyo gishshatawu.

  Yihooway nuuyyo Kawuwaa; sabay Ayyo bessees.

  Gita araataa sinttan goynnoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Saloykka saˈaykka; keehippe ufaytto;

  Yihooway nu Kawuwaa gido gishshawu!

  Saloykka saˈaykka; keehippe ufaytto;

  Yihooway nu Kawuwaa gido gishshawu!

 3. 3. A xillotetta haaroy doommiis.

  Ba sunttido Naˈaa saluwan kawoyiis.

  Sabay bessiyoy Xoossaa

  xalla gidiyo gishshawu,

  Saˈaa xoossati yeellatona.

  (AZMAACHIYAA)

  Saloykka saˈaykka; keehippe ufaytto;

  Yihooway nu Kawuwaa gido gishshawu!

  Saloykka saˈaykka; keehippe ufaytto;

  Yihooway nu Kawuwaa gido gishshawu!

(Qassi 1 Odi. 16:9; Maz. 68:20; 97:6, 7 xeella.)