Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 89

Siya, Ootta, Anjjetta

Select an Audio Recording
Siya, Ootta, Anjjetta
UTETTAA
Text
Image

(Luqaasa 11:28)

 1. 1. Yesuusa siyiyaakko hegaadan daanee?

  A timirttee nu ogiyaa pooˈissees.

  Hegaa siyiyoogee eriyoogee ufayssees,

  Siyi azazettiyoode anjjettoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Siya, ootta, anjjetta;

  Xoossaa sheniyaa akeeka.

  I woppissiyo wode ufayttanawu,

  Siya, ootta, anjjetta.

 2. 2. Keettay shafiyaappe zaallan minniyoogaadan

  Nu deˈiyo ogiyan naagetti deˈoos.

  Yesuusi siiquwan yootobaa kaalliyoode,

  Zaallan eqqa keettadan minni doos.

  (AZMAACHIYAA)

  Siya, ootta, anjjetta;

  Xoossaa sheniyaa akeeka.

  I woppissiyo wode ufayttanawu,

  Siya, ootta, anjjetta.

 3. 3. Xaphuwaa haattaa giddo yeddida mittay

  Wodiyan wodiyan ayfiyaa immiyoogaadan,

  Xoossaa naata gidi azazettikko,

  Mer’naa deˈuwaanne anjjuwaa demmana.

  (AZMAACHIYAA)

  Siya, ootta, anjjetta;

  Xoossaa sheniyaa akeeka.

  I woppissiyo wode ufayttanawu,

  Siya, ootta, anjjetta.

(Qassi Zaa. 28:2; Maz. 1:3; Lee. 10:22; Maa. 7:24-27; Luq. 6:47-49 xeella.)