Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 88

Tana Ne Ogiyaa Bessa

Select an Audio Recording
Tana Ne Ogiyaa Bessa
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 25:4)

 1. 1. Yihoowa nu Xoossawu, issippe shiiqida,

  Ne siiqo shoobiyaa siyi yiida.

  Ne Qaalay nuussi ogiyaa bessiya xomppe,

  Xoossaa timirttee pulttiyoy appe.

  (AZMAACHIYAA)

  Tawu ne ogiyaa, bessa qa erissa;

  Ne azazuwaa siyanaadan maadda.

  Ta hemetaa, tumaadan suurissa,

  Ne higgiyan ta ufayttanawu maadda.

 2. 2. Xoossaa Yihoowa, ne erawu zaway baawa;

  Ammanettoos, ne pirddiyo pirddan.

  Maalaaliya minjjay ne Qaalan daroy dees;

  Ne yootiyo tumay mer’nawu deˈees.

  (AZMAACHIYAA)

  Tawu ne ogiyaa, bessa qa erissa;

  Ne azazuwaa siyanaadan maadda.

  Ta hemetaa, tumaadan suurissa,

  Ne higgiyan ta ufayttanawu maadda.

(Qassi Kes. 33:13; Maz. 1:2; 119:27, 35, 73, 105 xeella.)