Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 86

Nuuni Tamaarana Bessees

Select an Audio Recording
Nuuni Tamaarana Bessees
UTETTAA
Text
Image

(Isiyaasa 50:4; 54:13)

 1. 1. Yihoowabaa tamaarite yi ufayttiiddi.

  ‘Deˈo haattaa uya,’ ayyaanay giis.

  Loˈˈo timirttiyaa Xoossay tamaar’ssees.

  Tumay saammo ubbay saamuwaa alees.

 2. 2. Ubbatoo issippe nu shiiquwaa shiiqana,

  Tamaaridi, suurebaa erana.

  Nu ishanttinne ayyaanay maaddin,

  Tumaa ogiyan baanaadan minettoos.

 3. 3. Sabaa yettaa siyiyoogee keehi minttettees!

  Tamaara inxxarssay daro loˈˈees!

  Xoossaa asaara shiiqanawu koyoos!

  Ubbatoo etaara daanawu koyoos!

(Qassi Ibr. 10:24, 25; Ajj. 22:17 xeella.)