Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 83

“Keettan Keettan”

Select an Audio Recording
“Keettan Keettan”
UTETTAA
Text
Image

(Oosuwaa 20:20)

 1. 1. Sooppe soonne, keettan keettan,

  Yihoowa qaalaa yootoos.

  Katamankka, gaxariyankka,

  Yihoowa dorssaa mizoos.

  Yesuusi go Kawotettay,

  Haariyoogaa mish’raachuwaa,

  Saˈa ubban gattiiddi dees

  Naatoy cimay ubbay.

 2. 2. Sooppe soonne keettan keettan,

  Atotettaa yootoos.

  Xoossaa sunttaa xeesanaayyo

  Dooriya asawu gattoos.

  Xoossaa sunttaa eribeennay

  Waatidi bonchanee?

  Keetta ubban, asay ubbay,

  Geeshsha sunttaa ero.

 3. 3. Kawotettaabaa yootanawu

  Simi sooppe soo boos.

  Asay siyin ixxin yootoos,

  Dooruwaa etawu bessoos.

  Yaatidi nu Yihoowa sunttaa,

  A tumaa yootana.

  Keettan keettan bi yootiyoode,

  A dorssaa demmana.

(Qassi Oos. 2:21; Roo. 10:14 xeella.)