Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 82

“Intte Pooˈoy Pooˈo”

Select an Audio Recording
“Intte Pooˈoy Pooˈo”
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 5:16)

 1. 1. Nu pooˈoy Awaadan

  Wagaggi giidi,

  Ubbawu beettanaadan

  Yesuusi yootiis.

  Saruwaabaa qonccissees,

  Nu Xoossaa Qaalay.

  A tamaar’ssiyoode yaakko

  He pooˈuwaa bessoos.

 2. 2. Xoossaa Kaw’tettaabaa

  Ubbay akeeko;

  Asawu markkattiyoode

  Nuuyyookka pooˈo.

  Mish’raachuwaa yootiyoode

  He pooˈuwaa kaalloos.

  Tumaa ubbawu nu yootin;

  Dooroy etabaa.

 3. 3. Keha oosuwaa pooˈoy

  Ubba’sawu beettees,

  Yaatin nu yootiyoobay

  Inqquwaadan loˈˈees.

  Nu suurebaa oottin

  Pooˈiiddi deˈo,

  Xoossay nu oottiyo oosuwaa

  Siiquwan ekkana.

(Qassi Maz. 119:130; Maa. 5:14, 15, 45; Qol. 4:6 xeella.)