Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 8

Yihooway Nuuni Baqati Attiyoosa

Select an Audio Recording
Yihooway Nuuni Baqati Attiyoosa
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 91)

 1. 1. Yihooway nu baqatiyoosa;

  Ammanettiyo Xoossa.

  A kuway nu shemppiyoosa;

  Ubbatoo yan daana.

  Baageeta mule yeggenna,

  Hegee aynne sirissenna.

  Yihooway yeeqenna qato;

  Xilluwaa mule ammanttiyaagaa.

 2. 2. Daroti shaˈiyaageeti

  Nu miyyiyan kunddinkka,

  Geeshshatanne suureta

  I mule olenna.

  Aynne yayyana bessenna

  Boshay nuukko mule yeenna.

  Qohiyaabaappe i naagin;

  Xoossaa qefiyaa garssan daana.

 3. 3. Nu ogiyan diya piriyaappe

  Xoossay nuna naagees.

  Qammiyoode daganttiyaabaa,

  Galla xonggettiyaabaa,

  Nu aybanne yayyiyoobi baa,

  Awu binkka mule hirggokko.

  Yihooway nuna naagiyaagaa,

  Nuuni baqati attiyoosa.

(Qassi Maz. 97:10; 121:3, 5; Isi. 52:12 xeella.)