Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 78

‘Xoossaa Qaalaa Asaa Tamaarissiyoogaa’

Select an Audio Recording
‘Xoossaa Qaalaa Asaa Tamaarissiyoogaa’
UTETTAA
Text
Image

(Oosuwaa 18:11)

 1. 1. Xoossaa Qaalaa tamaarissiyay,

  Ufayttiyoobay deˈees.

  Nuuni demmiyo anjjuwaa gakkiya

  Aybinne deˈenna.

  Xoossaa Naˈaa kottiyaa kaalloos

  Adan asaa siiqoos.

  Nu yaati maaddiyo asatikka

  Xoossaakko shiiqana.

 2. 2. Yihoowa Qaalaa yootiyo gishshawu,

  Suure daanawu genccoos,

  Xoossaa pooˈuwaa nu bessiyoode

  Asawu tumay qonccees.

  Xoossaa Qaalaa minni pilggoos,

  Yootiyoobay an deˈees.

  Nu wozanan wottobaa yootoos

  Nuuyyookka tamaaroos.

 3. 3. Alˈˈo Qaalaa yootiyo eraa

  Yihooway nuussi immees.

  Maaddana mala a woossin,

  Siyanaagaa eroos.

  Xoossaa Qaalay tuma, eroos;

  He Qaalaa nu siiqoos.

  Maaddiyo urakka siiqiyo wode,

  Ikka oosuwaa doommees!

(Qassi Maz. 119:97; 2 Xim. 4:2; Tii. 2:7; 1 Yoh. 5:14 xeella.)