Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 76

Nena Ufayssennee?

Select an Audio Recording
Nena Ufayssennee?
UTETTAA
Text
Image

(Ibraawe 13:15)

 1. 1. Nena ufayssennee?

  ashkke asaa maaddiyoogee,

  Mishetta sabbakiyoogee,

  qassi tamaarssiyoogee.

  Neeni minna oottin,

  Xoossay nena maaddana.

  Wozanappe a koyiya—

  ubbata i erees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu wozanan, qofan, qaalan

  galatiyoogee ufayssiyaaba.

  Simi yaakko, sabaa yarshshuwaa

  ubba wode yarshshoos.

 2. 2. Nena ufayssennee?

  Mer’naa deˈuwaa demmanawu,

  Ashkke uri koyidi,

  ufaytti siyiyoogee.

  Amaray siyenna,

  hara’say qa xubettees.

  SHin a sunttaa bonchiyoogee,

  sabbiyoogee ufayssees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu wozanan, qofan, qaalan

  galatiyoogee ufayssiyaaba.

  Simi yaakko, sabaa yarshshuwaa

  ubba wode yarshshoos.

 3.  3. Nena ufayssennee?

  Xoossay hadara gobaa,

  Oottiyoode i maaddiyoogaa

  qoppiyoogee eriyoogee.

  Xalan, keha qaalan

  ufayttidi tamaarssoos.

  Attana asaa koyoos,

  wurssettay matattiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu wozanan, qofan, qaalan

  galatiyoogee ufayssiyaaba.

  Simi yaakko, sabaa yarshshuwaa

  ubba wode yarshshoos.

(Qassi Oos. 13:48; 1 Tas. 2:4; 1 Xim. 1:11 xeella.)