Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 74

Kawotettaa Mazamuriyaa Issippe Yexxite!

Select an Audio Recording
Kawotettaa Mazamuriyaa Issippe Yexxite!
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 98:1)

 1. 1. Ha maz’muree, ufayssiya xoono yetta;

  Gita Xoossaa anggaa bonchiyo saba.

  A hidootaa siyiyay Xoossaassi aqees.

  Kaw’tettaabaa, ufayssan yexxite:

  (AZMAACHIYAA)

  ‘Xoossawu goynnoos Awu gulbbatoos.

  A Nay Kawo; Ane yootoos!

  Kawotettawu yexxiyo yettaa tamaara;

  Xoossawu goynna, a sunttaakka sabba.’

 2. 2. Ha maz’muriyan, Kawotettaa erissoos.

  Saˈaa haarees; Kiristtoos Yesuusi.

  Odoogaadan, deree yeletti bayiis:

  Yesuusaara issippe haariya’say:

  (AZMAACHIYAA)

  ‘Xoossawu goynnoos Awu gulbbatoos.

  A Nay Kawo; Ane yootoos!

  Kawotettawu yexxiyo yettaa tamaara;

  Xoossawu goynna, a sunttaakka sabba.’

 3. 3. Ha maz’muriyaa ashkke’say loytti erees.

  Qaalay qoncce, yohoy ufayssiyaagaa.

  Saˈa ubban, cora’say a tamaariis,

  Etikka qa, haraa shooboosona:

  (AZMAACHIYAA)

  ‘Xoossawu goynnoos Awu gulbbatoos.

  A Nay Kawo; Ane yootoos!

  Kawotettawu yexxiyo yettaa tamaara;

  Xoossawu goynna, a sunttaakka sabba.’

(Qassi Maz. 95:6; 1 PHe. 2:9, 10; Ajj. 12:10 xeella.)