Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 73

Nuna Xalissa

Select an Audio Recording
Nuna Xalissa
UTETTAA
Text
Image

(Oosuwaa 4:29)

 1. 1. Nuuni ne Kawotettaabaa,

  Ne sunttaabaa yootiyoode,

  Nuna yedettiya asati,

  Yeellayiya asay daro.

  SHin asa yayyiyoogaappe,

  Niyo azazettana bessees.

  Ne ayyaanaa imma gi woossoos;

  Yihoowa siya nu woossiyoogaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu markkattishin xalissa;

  Yayyenna mala maadda.

  Asa ubbawu yootanaadan

  Xalana mala maadda.

  Armmageedooni matattiis,

  He gallassay gakkanaashin,

  Nu markkattishin xalissa;

  Yaagi woossoos.

 2.  2. Nuuni asawu yayyikkokka,

  Nu meretaa eraasa.

  Neeni nuna maaddanaagaa

  Qaalaa geloogaa eroos.

  Nuna yedettiya asaa,

  Manddiya’saa hayyanaa beˈa.

  Ne sunttaa xalan yootiyo wode

  Genccanaadan nuna maadda.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu markkattishin xalissa;

  Yayyenna mala maadda.

  Asa ubbawu yootanaadan

  Xalana mala maadda.

  Armmageedooni matattiis,

  He gallassay gakkanaashin,

  Nu markkattishin xalissa;

  Yaagi woossoos.

(Qassi 1 Tas. 2:2; Ibr. 10:35 xeella.)