Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 72

Kawotettaa Tumaa Erissiyoogaa

Select an Audio Recording
Kawotettaa Tumaa Erissiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Oosuwaa 20:20, 21)

 1. 1. Nuuni deˈiyo ha ogiyaabaa

  Issi wode eribookko.

  Yihooway ba pooˈuwaa kiittin,

  Kawotettaa tumay qoncciis.

  Nu’awaa sheniyaa akeekida

  Awu aqidi haggaazanawu,

  A bonchuwaa awaajjanawu,

  A geeshsha sunttaa xoqqu oottanawu.

  Sooppe soo biidi ogiyankka,

  Nu demmiyo ubbawu markkattoos.

  Eti eranaadan maaddoos;

  Laˈa kessiya tumaa yootoos.

  Yihoowa goynuwaabaa ubbasan

  Erissanawu baaxetiyoode,

  Oosoy gidiis gaanaashin

  Yihoowawu issippe oottanawu koyoos.

(Qassi Yaas. 9:9; Isi. 24:15; Yoh. 8:12, 32 xeella.)