Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 7

Yihooway Nuuyyo Wolqqa

Select an Audio Recording
Yihooway Nuuyyo Wolqqa
UTETTAA
Text
Image

(Isiyaasa 12:2)

 1. 1. Keha Yihoowa, neeni nuuyyo wolqqa,

  Nenan ufayttoos; neeni ashshiyaagaa.

  Asay siyin, otoruwan ixxinkka,

  Nuuni ne kiitaa yootiya Markkata.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa nu Zaallawu, nu minotettawu,

  Ne sunttaa yootoos; ubba wode.

  Ubbaa Danddayiyaagoo, Yihoowa, gitawu,

  Ne nuussi baqati attiyo gimbbe.

 2. 2. Ne ashkkarati dosoos, ne pooˈuwaa;

  Tumaanne xillotettaa erida.

  Ne Qaalaappe ne higgiyaa erida;

  Nuuni doorida; ne Kawotettaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa nu Zaallawu, nu minotettawu,

  Ne sunttaa yootoos; ubba wode.

  Ubbaa Danddayiyaagoo, Yihoowa, gitawu,

  Ne nuussi baqati attiyo gimbbe.

 3. 3. Xoossawu, ufayssan ne sheniyaa poloos.

  Morkkee cayikkokka, nenan zemppoos.

  I worinkka niyo ammanettanawu

  Nuna maadda, wurssettay gakkanawu.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa nu Zaallawu, nu minotettawu,

  Ne sunttaa yootoos; ubba wode.

  Ubbaa Danddayiyaagoo, Yihoowa, gitawu,

  Ne nuussi baqati attiyo gimbbe.

(Qassi 2 Sam. 22:3; Maz. 18:2; Isi. 43:12 xeella.)