Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 69

Awaajja, Xoossaa Kawotettaa!

Select an Audio Recording
Awaajja, Xoossaa Kawotettaa!
UTETTAA
Text
Image

(2 Ximootiyoosa 4:5)

 1. 1. Awaajja, Xoossaa Kawotettaa

  Ubba biittan diya asawu.

  Ashkketa siiqiyoogee denttettin,

  Maaddiyoogee eta minttees.

  Xoossawu oottiyoogee gita maata;

  Ufayssan yootoos a qaalaa.

  Ubba wode ba, asawu yoota;

  Xoossaa sunttaabaa markkatta.

  (AZMAACHIYAA)

  Gencca, Kawotettaabaa

  Xalan yoota, ubbawu gatta.

  Gencca, Yihoowayyo aqada deˈa,

  ammanettada.

 2. 2. Nu daanay saluwan gidin saˈan,

  Issippe genccoos oosuwan.

  Maccay attumay, naatoy cimay

  Kaallidi deˈiyoy tumaa.

  Xoossaa Kawotettaa mish’raachoy

  Siyana koshshiyaaba, ubbay.

  Yihooway wolqqaa immin sabbakoos;

  I diishin aynne yayyokko!

  (AZMAACHIYAA)

  Gencca, Kawotettaabaa

  Xalan yoota, ubbawu gatta.

  Gencca, Yihoowayyo aqada deˈa,

  ammanettada.

(Qassi Maz. 23:4; Oos. 4:29, 31; 1 PHe. 2:21 xeella.)