Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 66

Mishiraachuwaa Yootite

Select an Audio Recording
Mishiraachuwaa Yootite
UTETTAA
Text
Image

(Ajjuutaa 14:6, 7)

 1. 1. Kawotettaa tumay kase geemmi takkiis.

  Odettida zerettaabay haˈˈi qoncciis.

  Maariyaanne xillobaa dosiya Yihooway halchiis,

  Nagaray asawu gattido waayyiyaa qoppiis.

  Ba Naˈay ha saˈaa haaranaadan sunttiis;

  Xoossay keerido wodiyan

  a haaroy doommana.

  Ba Naˈawu giigiya geelaˈiyo dooranaadan,

  Amarida dorssa wudee bonchettana.

 2. 2. Nu yootiyo mish’raachoy beni wode qoncciis.

  Haˈˈi i odettanaadan Yihooway koyees.

  Kiitanchati hegan ufayssan oottiyoogan,

  Tumaa yootiyo wode nuna maaddoosona.

  Xoossay ha wodiyan nuuyyo bonchobaa immiis,

  A gita sunttaa bonchoos,

  qa a sabaa yexxoos.

  A markka gidi a sunttan xeesettidi,

  Mer’naa mish’raachuwaa yootiyoogan bonchettida.

(Qassi Mar. 4:11; Oos. 5:31; 1 Qor. 2:1, 7 xeella.)