Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 64

Cahaa Ufayssan Issippe Cakkiyoogaa

Select an Audio Recording
Cahaa Ufayssan Issippe Cakkiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 13:1-23)

 1. 1. Nu diyo ha wodee cahaa wodiyaa,

  Hegee keehi gita maata.

  Cahaa bessida gisttee gakkiis;

  He oosuwaa ufayssan oottoos.

  Nu gita leemisoy Yesuusi,

  He oosuwan nuna kaalettees,

  Ubbatoo he gita maataa qoppoos.

  Cakkiyoogee keehi ufayssees.

 2. 2. Xoossaanne nu shooruwaa siiqiyoogee

  Eesotanaadan denttettees.

  Wurssettay keehi mato gishshawu,

  Eesuwan tamaar’ssana koshshees.

  Yihoowappe demmido ufayssay

  Zawi baynna daro anjjo.

  Wuranaashin nu ammanuwan genccoos

  Ufayttiiddi aara oottoos.

(Qassi Maa. 24:13; 1 Qor. 3:9; 2 Xim. 4:2 xeella.)