Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 60

Nu Yootiyoobay Eta Ashshees

Select an Audio Recording
Nu Yootiyoobay Eta Ashshees
UTETTAA
Text
Image

(Hizqqeela 3:17-19)

 1. 1. Nu Xoossay loˈˈo gi

  doorido wodee haˈˈa

  Yihoowa hanqqo gallassay

  yeennan siyiichona.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu yootiyoobay eta ashshees;

  Hegaadankka nu attoos.

  Eeno giidi siyay attees,

  Yootana bessees, ee koshshees;

  Ee koshshees.

 2. 2. Yootana bessiyaabaa,

  nu ubba asawu yootoos.

  Xoossaara sigettanawu

  eta ubbaa shoobboos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu yootiyoobay eta ashshees;

  Hegaadankka nu attoos.

  Eeno giidi siyay attees,

  Yootana bessees, ee koshshees;

  Ee koshshees.

  (PINUWAA)

  Eesoti yootiyo kiita,

  Siyi, eridi, attona.

  Bashshaappe ashshiya tumaa;

  Nu yootana, tamaar’ssana.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu yootiyoobay eta ashshees;

  Hegaadankka nu attoos.

  Eeno giidi siyay attees,

  Yootana bessees, ee koshshees;

  Ee koshshees.

(Qassi 2 Odi. 36:15; Isi. 61:2; Hiz. 33:6; 2 Tas. 1:8 xeella.)