Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 6

Saloy Xoossaa Bonchuwaa Awaajjees

Select an Audio Recording
Saloy Xoossaa Bonchuwaa Awaajjees
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 19)

 1. 1. Saluwan diyaabay Yihoowa bonchuwaabaa yootees.

  A kushee oottobaa,

  bolla saluwan beˈoos.

  Wonttiya qammay ubbay a sabissees.

  Qammaa xoolinttee awaajjiyoy,

  A eraanne siiquwaa.

 2. 2. Yihoowa higgee shemppuwaa zaariyaagaa, suure

  A zoree naatuwaakka

  cimaakka kaalettees.

  A pirdday tuma, suurenne likke.

  A qaalaynne higgee geeshsha,

  Eessaadan malˈˈiyaagaa.

 3. 3. Mer’nawu deˈees, Xoossawu yayyiyoogee loˈˈo.

  A azazuwaa waagay

  worqqaappekka alˈˈo.

  A wogaa kaalliyoogee mer’nawu wottees.

  A bonchuwaanne geeshsha sunttaa,

  Xoqqu xoqqu oottoos.

(Qassi Maz. 111:9; 145:5; Ajj. 4:11 xeella.)