Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 59

Tanaara Yihoowa Galatite

Select an Audio Recording
Tanaara Yihoowa Galatite
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 146:2)

 1. 1. Yihoowa sabboos;

  A galatoos!

  Deˈuwaa, shemppuwaanne, ubbabaa immiis.

  Galla qammi,

  Ayyo yexxoos,

  Siiquwaanne wolqqaa daruwawu a sabboos.

  Sabaa yexxoos, a sunttaa awaajjoos.

 2. 2. Yihoowa sabboos;

  Kuntti immees.

  Woosaa siyees, i koshshiyaabaa kunttees.

  I ba wolqqan

  Laafaa minttees;

  A ayyaanay ashkke ubbaa maaddees.

  A sunttaabaa, A wolqqaabaa yootoos.

 3. 3. Yihoowa sabboos;

  Suure pirddees.

  Nuna minttees, nu an ammanettoos.

  Balaa zaarees;

  Meˈuwaa koolees.

  A Kawotettan anjjuwaa demmana.

  Wozanappe a ufayssan sabboos!

(Qassi Maz. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Oos. 17:25 xeella.)