Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 57

Asa Ubbawu Mishiraachuwaa Yootiyoogaa

Select an Audio Recording
Asa Ubbawu Mishiraachuwaa Yootiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(1 Ximootiyoosa 2:4)

 1. 1. Xoossay asaa somˈˈo xeellennaagaa;

  Nuunikka a milatana koyoos.

  I asa ubbaa ashshana koyees;

  A asa gidana mala shoobbees.

  (AZMAACHIYAA)

  Heeray awanne gidin,

  Eta somˈˈuwaa xeellennan,

  Asa ubbawu Xoossaa qaalaa yootoos.

  Nu etawu qarettidi,

  A dabbo gidanaadan

  Ubba biittaa asawu hegaa yootoos.

 2. 2. Awaanee oonee giidi qoppennan,

  Mish’raachuwaa yootiyoogaa nu aggokko.

  Yihooway eta wozanaabaa beˈees—

  Keehippe koshshiya waannabay hegaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Heeray awanne gidin,

  Eta somˈˈuwaa xeellennan,

  Asa ubbawu Xoossaa qaalaa yootoos.

  Nu etawu qarettidi,

  A dabbo gidanaadan

  Ubba biittaa asawu hegaa yootoos.

 3. 3. Alamiyaa agganawu koyiya ubbaa

  Yihooway hammu giidi mokki ekkees.

  Hegaa erenna asawu nu odoos;

  He mish’raachuwaa asa ubbawu yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Heeray awanne gidin,

  Eta somˈˈuwaa xeellennan,

  Asa ubbawu Xoossaa qaalaa yootoos.

  Nu etawu qarettidi,

  A dabbo gidanaadan

  Ubba biittaa asawu hegaa yootoos.

(Qassi Yoh. 12:32; Oos. 10:34; 1 Xim. 4:10; Tii. 2:11 xeella.)