Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 54

“Ogee Hagaa”

Select an Audio Recording
“Ogee Hagaa”
UTETTAA
Text
Image

(Isiyaasa 30:20, 21)

 1. 1. Sarotettaa ogiyaa,

  Ne erido ogee.

  He ogee beniigaa,

  Ne tamaaridoogaa,

  Yesuusi tamaar’ssoy a

  I neessi yootoy.

  Yihoowa Qaalan deˈiya,

  Sarotettaa ogiyaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Deˈuwaa ogee hagaa; Ogee hagaa.

  Wora booppa; Aynne xubettoppa!

  Xoossay niyo yaagees: ‘Ogee hagaa;

  Ee guyye xeelloppa, ogee hagaa.’

 2. 2. Siiquwaa ogiyan baasa,

  Simmoppa harasaa.

  Xoossay hegaa yootiis

  Koyiya uri demmees.

  A siiquwawu zawi baa;

  Tumu siiquwaa bessees.

  He siiqo ogiyan boos;

  Oottiyo ubban maaddees.

  (AZMAACHIYAA)

  Deˈuwaa ogee hagaa; Ogee hagaa.

  Wora booppa; Aynne xubettoppa!

  Xoossay niyo yaagees: ‘Ogee hagaa;

  Ee guyye xeelloppa, ogee hagaa.’

 3.  3. Deˈuwaa ogee deˈees,

  Xeellookko guyyessaa.

  Xoossay qaalaa geliis

  Appe loˈˈobi baa,

  Sarotettan siiquwan,

  Appe aadhiyaabi baa.

  Nu Xoossaa galatoos,

  Deˈuwaa ogee hagaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Deˈuwaa ogee hagaa; Ogee hagaa.

  Wora booppa; Aynne xubettoppa!

  Xoossay niyo yaagees: ‘Ogee hagaa;

  Ee guyye xeelloppa, ogee hagaa.’

(Qassi Maz. 32:8; 139:24; Lee. 6:23 xeella.)