Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 5

Xoossay Oottido Maalaalissiyaabaa

Select an Audio Recording
Xoossay Oottido Maalaalissiyaabaa
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 139)

 1. 1. Xoossawu, ta xiskkin beegottinkka,

  Ta zinˈˈin denddinkka ne eraasa.

  Ta qofaa ta wozanaabaa qoraasa,

  Ta haasayaa hemetaakka,

  ne eraasa.

  Ta geema meretaa beˈaasa,

  Ta meqettay neeppe geemmibeenna.

  Ta qottay niyo, mazggafan diyaabaa mala.

  Maalaaliya ne oosuwaa dosays

  nena sabbays.

  Ne eray maalaalees; keehi garamees

  Hegaa ta shemppoy geeshshidi erees.

  Xumay tana goozees gaada yayyikko,

  Ta yan diishin ne ayyaanay demmees.

  Yihoowa, neeppe awu qosettiyaanaa,

  Ne sinttappe awu baada geemmiyaanaa?

  Duufuwan gidin bolla saluwankka gidin,

  Xuman gidin abbaa giddon;

  geemmiyoosi baa.

(Qassi Maz. 66:3; 94:19; Erm. 17:10 xeella.)