Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 44

Unˈˈettida Ura Woosaa

Select an Audio Recording
Unˈˈettida Ura Woosaa
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 4:1)

 1. 1. Xoossaa Yihoowa, neekko shiiqays,

  ta woosaa siyarkkii.

  Ta masunttay elle paxenna;

  ta toohoy deexo.

  Ta hirggaynne ta azzanoy

  tana shugulddissiis.

  Minttettiyaagoo ne maaduwaa demmanawu

  keehi koyaas.

  (AZMAACHIYAA)

  Tana mintta; genccaa imma.

  Ta siriyoode, tumaa bessa.

  Azzaniyoode, neekko xeellays.

  Yihoowa taayyo, wolqqaa imma.

 2. 2. Ne Qaalay ta daafuriyoode

  qato gidees minttees,

  Ta yootanawu metiya suure

  loˈˈo qofaa yootees.

  Ne Qaalan ta ammanettanawu

  hayyanaa maadda.

  Wozanaappe ne siiqoy

  aadhiyoogaa hassayissa.

  (AZMAACHIYAA)

  Tana mintta; genccaa imma.

  Ta siriyoode, tumaa bessa.

  Azzaniyoode, neekko xeellays.

  Yihoowa taayyo, wolqqaa imma.

(Qassi Maz. 42:6; 119:28; Roo. 8:26; 2 Qor. 4:16; 1 Yoh. 3:20 xeella.)