Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 42

Xoossaa Ashkkaraa Woosaa

Select an Audio Recording
Xoossaa Ashkkaraa Woosaa
UTETTAA
Text
Image

(Efisoona 6:18)

 1. 1. Yihoowa nu’awawu, Ubbaa Danddayiyaagoo,

  Gita sunttay neegee geeyo bonchetto.

  Ne koyiyoogaadan ubbay hanees.

  Gita Xoossawu ne sheniyaadan woossoos.

  Ne Kawotettaa eha,

  A anjjuwaa gatta bessa.

 2. 2. Nena sabboos, ne anjjo ubbabawu,

  Ne immobawu—keehi daro loˈˈobawu.

  Deˈuwaa pulttuwawu, Pooˈoy ne imo,

  Eraa, akeekaa, nuussi immaasa.

  Neeyyo galatay gido

  Ne siiquwawu nena sabboos.

 3. 3. Ha alamiyan, nuna waayee gakkees.

  Nu hidootawu minttettuwawu neekko xeelloos.

  Nuna deexxiyaabaa nu’awawu tookka.

  Nu genccana mala wolqqaa imma.

  Geppobaa polanaadan,

  Hayyanaa nuna maadda.

(Qassi Maz. 36:9; 50:14; Yoh. 16:33; Yaaq. 1:5 xeella.)