Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 39

Xoossaa Sinttan Loˈˈo Sunttay Deˈiyoogaa Gida

Select an Audio Recording
Xoossaa Sinttan Loˈˈo Sunttay Deˈiyoogaa Gida
UTETTAA
Text
Image

(Eranchchaa 7:1)

 1. 1. Xoossaa azazuwaa, Ubbaara naagiyoogan,

  Nu sunttaa loytti Naagi daanawu koyoos.

  Nuuni Yihoowa xeelan, Suurebaa oottikko,

  I koyiyoogaadan, A ufayssoos.

 2. 2. Bonchettanawunne, Nashettanawu giidi,

  Bichaaranaadan, Ha alamee zorees.

  Hegaadan oottikko, Yihoowan nashettokko,

  He hada zoriyaa, Nu siyokko.

 3. 3. Mer’nawu nu sunttay, Loˈˈo gidanaadan

  Xoossay nu sunttaa, Hassayiyoogaa koyoos.

  Xoossan ammanettoos, A tumawu exatoos

  Nu Loˈˈo sunttaa, Naagi daana.

(Qassi Doo. 11:4; Lee. 22:1; Mil. 3:16; Ajj. 20:15 xeella.)