Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 37

Kumetta Wozanaappe Yihoowawu Haggaaziyoogaa

Select an Audio Recording
Kumetta Wozanaappe Yihoowawu Haggaaziyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 22:37)

 1. 1. Ubbaa Haariya, Xoossawu Yihoowa,

  Ta siiqiyo, azazettiyo Xoossawu,

  Wozanappe niyo aqana;

  Ne ta Xoossaa; Niyo ootta daana.

  Ne azazuwaa ubbatoo kaallays;

  Ne yootiyoobaa keehi dosays!

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossaa Yihoowa, niyo bessiyaaba;

  Wozanappe ta neeyyo aqays.

 2. 2. Ooso ubban bonchettaasa.

  Meretay ne bonchuwaabaa yootees.

  Taakka ne sunttaa yootiyoogan,

  Niyo ammanettanawu amottays.

  Tumanchanne suure gidada,

  Niyo oottaydda daanawu koyays.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossaa Yihoowa, niyo bessiyaaba;

  Wozanappe ta neeyyo aqays.

(Qassi Zaa. 6:15; Maz. 40:8; 113:1-3; Era. 5:4; Yoh. 4:34 xeella.)