Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 36

Nu Wozanaa Naagoos

Select an Audio Recording
Nu Wozanaa Naagoos
UTETTAA
Text
Image

(Leemiso 4:23)

 1. 1. Nu wozanaa mintti naagoos;

  Nagaraappe haakkoos.

  Nu wozanaa Xoossay xeellees,

  Nu kilahuwaa qorees.

  Nu wozanay cimmi erees,

  Yaatin wora simmoos.

  Yaakko nu wozanaa naagoos

  Yihoowa ogiyaa kaalloos.

 2. 2. Woosan nu wozanay giigin,

  Xoossaa mintti koyoos.

  Qofissabaa nu awu yootoos

  Ubbatoo a sabboos.

  Yihooway nuna tamaar’ssiyoobaa

  Ufayttidi kaalloos

  Wozanappe an ammanoos

  Nu Xoossaa ufayssoos.

 3. 3. Wozanan tumubaa qoppoos;

  Iitabaappe haakkoos.

  Wozanay suurees, ooraxxees,

  Xoossaa Qaalaa kaallin.

  Yihooway banan zemppiyaageeta,

  Siiqiyoogaa ammanoos.

  Wozanappe awu goynniyoogan;

  Mer’nawu dabbo gidoos.

(Qassi Maz. 34:1; Pili. 4:8; 1 PHe. 3:4 xeella.)