Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 35

‘Keehi Loˈˈobay Aybakko SHaakkite’

Select an Audio Recording
‘Keehi Loˈˈobay Aybakko SHaakkite’
UTETTAA
Text
Image

(Piliphphisiyuusa 1:10)

 1. 1. Akeekay nuussi keehi koshshiyaaba:

  Tumaa shaakkidi eroos,

  Keehi koshshiyaabay aybakko eroos,

  Oottanabaakka eroos!

  (AZMAACHIYAA)

  Loˈˈuwaa dosa; Iitaa ixxa.

  Xoossay siiqees;

  Daro anjjuwaa demmoos; tamaariyoode,

  Akeekiyoode,

  Qa keehi koshshiyaabaa oottiyoode!

 2. 2. Kawotettaa mish’raachuwaa yootiyoogee

  Aybippenne aadhiyaaba,

  Tumaa dosiya asaa koyiyoogee

  Xoossaa eranawu maaddiyoogee

  (AZMAACHIYAA)

  Loˈˈuwaa dosa; Iitaa ixxa.

  Xoossay siiqees;

  Daro anjjuwaa demmoos; tamaariyoode,

  Akeekiyoode,

  Qa keehi koshshiyaabaa oottiyoode!

 3. 3. Nuuni keehi koshshiyaabaa oottikko,

  Tumu woppaa demmana.

  Aybippenne aadhiya sarotettay

  Nu wozanaa naagana.

  (AZMAACHIYAA)

  Loˈˈuwaa dosa; Iitaa ixxa.

  Xoossay siiqees;

  Daro anjjuwaa demmoos; tamaariyoode,

  Akeekiyoode,

  Qa keehi koshshiyaabaa oottiyoode!

(Qassi Maz. 97:10; Yoh. 21:15-17; Pili. 4:7 xeella.)