Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 34

Suuretettan Hemettiyoogaa

Select an Audio Recording
Suuretettan Hemettiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 26)

 1. 1. Tawu pirddarkkii, ta Godawu hayyanaa;

  Nenan ammanettays; qassi suure deˈays.

  Anjjettanawu ta amottiyo gishshawu,

  Tana paacca, qora; ta wozanaa geeshsha.

  (AZMAACHIYAA)

  Simi taani, Wozanappe murttaas;

  mer’nawu suuretettan Baanawu qofaa qachaas.

 2. 2. Ta uttikke; worddo, iita’saara.

  Qassi zuppetikke; tumaa kariya’saara.

  Mattaayiyaanne ooshshaa dosiya’saara

  Hayyanaa ta Xoossawu tana xayssopparkkii.

  (AZMAACHIYAA)

  Simi taani, Wozanappe murttaas;

  mer’nawu suuretettan Baanawu qofaa qachaas.

 3. 3. Keehi dosays, neeni deˈiyo keettaa.

  Geeshsha goynuwaa neeyyo ubbatoo goynnana.

  Ne galataa ubbasan yootanawu,

  Niyo yarshshiyo bonchosaa ubbatoo yuuyana.

  (AZMAACHIYAA)

  Simi taani, Wozanappe murttaas;

  mer’nawu suuretettan Baanawu qofaa qachaas.

(Qassi Maz. 25:2 xeella.)