Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 31

Xoossaara Hemetta!

Select an Audio Recording
Xoossaara Hemetta!
UTETTAA
Text
Image

(Mikiyaasa 6:8)

 1. 1. Ashkketettan Xoossaara ba;

  Siiqa tumancha gida.

  Yihoowan zemppa, akko shiiqada da,

  A wolqqan minna deˈa.

  Ammanttiya Qaalaa mintta naaga;

  Mule wora baakka.

  Yaakko ezgga azazetta

  Xoossaa oyqqa a kaalla.

 2. 2. Geeshshatettan Xoossaara ba;

  Suurebaa xallaa qoppa.

  Paacciyaabay ay keena darikkokka,

  I maaddin ne genccana.

  Galatissiya aybanne gidin,

  Tuma gida ubbaa,

  Ubbatoo hegeeta qoppa,

  Xoossay nenaara daana.

 3. 3. Ufayttaydda Xoossaara ba;

  Ne a dabbo ufaytta.

  I immiyoobawunne anjjiyo ubbaassi

  Ubba wode galata.

  Xoossaara ba, ne ufayttana;

  Ililaydda yexxa.

  Neeni Yihoowawu aqidoogaa,

  Ufayttada bessana.

(Qassi Doo. 5:24; 6:9; Pili. 4:8; 1 Xim. 6:6-8 xeella.)