Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 29

Nu Sunttaadan Deˈiyoogaa

Select an Audio Recording
Nu Sunttaadan Deˈiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Isiyaasa 43:10-12)

 1. 1. Ubbaa danddayiya mer’naa Xoossaa Yihoowa,

  Ne pirddan, wolqqan, siiquwan wotoy baa.

  Aaro erawunne tumawu neeni pultto,

  Saluwan uttada Ubbaa Haaraasa.

  Nu neeyyo oottiyoogan keehi ufayttoos;

  Ne Kawotettaa tumaa awaajjoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu ne Markka gidiyoogee gita maata.

  Nu sunttaadan deˈanaadan maadda!

 2. 2. Ne geeshsha oosuwaa issippe oottiyoogee

  Nuuni siiquwan saruwan daanawu maaddiis.

  Ne bonchuwaanne tumaa asawu yootiyoode

  Neeyyo sabay dariyoogee ufayssees.

  Yihoowa, nu Aawawu, ne sunttan erettoos,

  Ne bonchuwaa yootiyoogee gita maata.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu ne Markka gidiyoogee gita maata.

  Nu sunttaadan deˈanaadan maadda!

(Qassi Zaa. 32:4; Maz. 43:3; Dane. 2:20, 21 xeella.)