Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 25

Dumma Deriyaa

Select an Audio Recording
Dumma Deriyaa
UTETTAA
Text
Image

(1 PHeexiroosa 2:9)

 1. 1. Xoossay tiyo ba naata,

  Ooratta meretata,

  I wozidi, bawu ekkiis;

  Eta keehi nashshees.

  (AZMAACHIYAA)

  Eti niyo dumma’sa,

  Haniya asa, ne sunttawu.

  Siiqoynne, sabaynne,

  Ne bonchuwaa yoota yoota giissees.

 2. 2. Tumaa mintti oyqqida,

  Geeshsha dereti eta.

  Eta xumaappe pooˈuwawu

  Xoossay xeesi ehiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Eti niyo dumma’sa,

  Haniya asa, ne sunttawu.

  Siiqoynne, sabaynne,

  Ne bonchuwaa yoota yoota giissees.

 3. 3. Hara dorssaa shiishshiyoogan,

  Minnidi oottoosona.

  Ammanettidi Godawu,

  Azazettoosona.

  (AZMAACHIYAA)

  Eti niyo dumma’sa,

  Haniya asa, ne sunttawu.

  Siiqoynne, sabaynne,

  Ne bonchuwaa yoota yoota giissees.

(Qassi Isi. 43:21; Mil. 3:17; Qol. 1:13 xeella.)