Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 21

Kasetidi Xoossaa Kawotettaa Koyite

Select an Audio Recording
Kasetidi Xoossaa Kawotettaa Koyite
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 6:33)

 1. 1. Ubbabaa suureyiya haaroy,

  Kiristtoosi ayssiyoogee,

  Yihoowawu keehi alˈˈo haaro,

  A daro ufayssiyaaba.

  (AZMAACHIYAA)

  Kawotettaa, xillotettaa

  Kasetidi koyite.

  Yaatidi Yihoowa sabbite,

  Ammanetti oottite.

 2. 2. Namsana saammana giidi,

  Wonttossi ayssi hirggiyoo?

  Kawotettaa kaseyikko

  I koshshiyaabaa kunttana.

  (AZMAACHIYAA)

  Kawotettaa, xillotettaa

  Kasetidi koyite.

  Yaatidi Yihoowa sabbite,

  Ammanetti oottite.

 3. 3. Kawotettay ehaanabaa;

  Yihoowa haaruwaa mish’raachuwaa;

  Ashkketu ubbawu yootite

  Eta hidootay hegaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Kawotettaa, xillotettaa

  Kasetidi koyite.

  Yaatidi Yihoowa sabbite,

  Ammanetti oottite.

(Qassi Maz. 27:14; Maa. 6:34; 10:11, 13; 1 PHe. 1:21 xeella.)