Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 18

Wozuwaa Gishshawu Galatiyoogaa

Select an Audio Recording
Wozuwaa Gishshawu Galatiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Luqaasa 22:20)

 1. 1. Godaa, Xoossaa Yihoowa,

  ne kehobawu ubbawu,

  Ne gita siiquwaa gishshawu

  ne sinttan eqqida.

  Neeni siiqiyo Naˈaa deˈoy,

  nuna ashshees.

  Ne immido he yarshshuwaappe

  aadhiyaabi baawa.

  (AZMAACHIYAA)

  I nu gishshawu giidi hayqqiis.

  Nu a suuttan wozettida.

  Wozanappe,

  Yihoowa nu mer-mer’nawu galateettees.

 2. 2. Yesuusi eeno gi dosan

  bana yarshshiis.

  Nagari baynna deˈuwaa

  siiquwan nuussi immiis.

  I ashshanawu haa yeennaakko

  hidooti baa.

  SHin haˈˈi hayquwaappe attidi,

  merinawu daana.

  (AZMAACHIYAA)

  I nu gishshawu giidi hayqqiis.

  Nu a suuttan wozettida.

  Wozanappe,

  Yihoowa nu mer-mer’nawu galateettees.

(Qassi Ibr. 9:13, 14; 1 PHe. 1:18, 19 xeella.)