Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 17

‘Ta Koyays’

Select an Audio Recording
‘Ta Koyays’
UTETTAA
Text
Image

(Luqaasa 5:13)

 1. 1. Xoossaa Naˈay, kehay ashkkee

  Siiquwaa daruwan saluwaappe yiis.

  Odoban oottoban

  I siiqiis kehiis;

  Bawu diya wode ubban maaddiis.

  Tulliyaa qooqiyaa ubbaa pattiis

  Hiyyeesatu ubbawu qoppees.

  Ba kawotawu ammanetti oottiis

  Ba dosan yaagiis: ‘Ta koyays.’

 2. 2. Nuuni oottiyooban ubbatoo

  A kaallana gi baaxetoos.

  Demmiyo ubbawu kehoos

  Etawu qarettoos;

  Azazuwaa eta tamaar’ssoos.

  Nu laggeta metuwan maaddoos;

  Odiyooban oottiyooban siiqoos.

  Amˈˈeti hiyyeesati oychikko,

  Sohuwaara giite: ‘Ta koyays.’

(Qassi Yoh. 18:37; Efi. 3:19; Pili. 2:7 xeella.)