Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 148

Yihooway Baqatiyoosaa Giigissees

Select an Audio Recording
Yihooway Baqatiyoosaa Giigissees
UTETTAA
Text
Image

(2 Sameela 22:1-8)

 1. 1. Yihoowa, ne qonccissadasa, deˈo Xoossaa;

  Saˈan, saluwan, abban,

  dariis, gita oosoy.

  Ne oottobaa oottiya xoossi mule baa

  ​—oonne baa.

  Nu morkkee xayana.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihooway bawu ammanettiya asaa ashshees.

  I mino qato, a asawu hegee qonccees.

  Simi Xoossaa ammani xalan,

  Yihoowa bonchuwaa,

  Nu qatuwaabaa, a sunttaa sabaa,

  ubbawu yootoos.

 2. 2. Hayquwaa wodoroy cuullinkka, yaaga woossays,

  “Yihoowa wolqqaa imma,

  qa tana xalissa.”

  Ne diyo saluwan ta woosaa hay siyarkkii,

  “Ta Xoossawu;

  Genttada, ashsharkkii.”

  (AZMAACHIYAA)

  Yihooway bawu ammanettiya asaa ashshees.

  I mino qato, a asawu hegee qonccees.

  Simi Xoossaa ammani xalan,

  Yihoowa bonchuwaa,

  Nu qatuwaabaa, a sunttaa sabaa,

  ubbawu yootoos.

 3.  3. Gita gunttan ne saluwaappe

  haasayana.

  Ne morkkee kokkorin;

  ne’say ufayttana.

  Ne hanana koshshiya ubbaa hanaasa;

  bessaasa,

  Ne waata ashshiyaakko.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihooway bawu ammanettiya asaa ashshees.

  I mino qato, a asawu hegee qonccees.

  Simi Xoossaa ammani xalan,

  Yihoowa bonchuwaa,

  Nu qatuwaabaa, a sunttaa sabaa,

  ubbawu yootoos.

(Qassi Maz. 18:1, 2; 144:1, 2 xeella.)