Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 145

Xoossay Gannatiyaa Ehaanawu Gelido Qaalaa

Select an Audio Recording
Xoossay Gannatiyaa Ehaanawu Gelido Qaalaa
UTETTAA
Text
Image

(Luqaasa 23:43)

 1. 1. Ehaana giis; Xoossay gannatiyaa;

  Kiristtoosa Haaruwaa wodiyan;

  Mooro ubbaa, nagaraa, hayquwaa,

  Sahuwaa, yeehuwaa, i xayssana.

  (AZMAACHIYAA)

  Hagan saˈan, Gannatee yees.

  Ammanuwan nu hegaa beˈoos.

  Xoossaa sheniyan ufayttiyaagee,

  A Nay mati hegaa polees.

 2. 2. Hayqqay denddees; Xoossay halchi’ttiis,

  A Nay mati hegaa polees.

  ‘Gannatiyan ne tanaara daana,’

  Giido qaalay polettana.

  (AZMAACHIYAA)

  Hagan saˈan, Gannatee yees.

  Ammanuwan nu hegaa beˈoos.

  Xoossaa sheniyan ufayttiyaagee,

  A Nay mati hegaa polees.

 3. 3. Gannatee yees; Goday yootiichiis.

  Haˈˈi Kawo gidi uttiis.

  Siiqo Aawawu galatay gido;

  Wozanappe Xoossaa sabboos.

  (AZMAACHIYAA)

  Hagan saˈan, Gannatee yees.

  Ammanuwan nu hegaa beˈoos.

  Xoossaa sheniyan ufayttiyaagee,

  A Nay mati hegaa polees.

(Qassi Maa. 5:5; 6:10; Yoh. 5:28, 29 xeella.)