Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 14

Saˈaa Ooratta Kawuwaa Sabbiyoogaa

Select an Audio Recording
Saˈaa Ooratta Kawuwaa Sabbiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 2:12)

 1. 1. Ubba biittaappe zariyaappe

  cora’say shiiqiiddi dees,

  Kiristtoosinne tiyettida

  a ishantti shiishshin.

  Xoossaa Kawotettay eqqiis;

  A shenee saˈan hanana.

  Nu hidootay keehi alˈˈoba,

  Ufaysseesinne minttettees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu Xoossaa sabbite; A Naˈaa sabbite—

  Kawonne goda ubbaa Godaa.

  Nuuni a haaruwawu issippe goynnoos

  Issi doonan a sabboos.

 2. 2. Kawotida nu Kawuwaa sabboos,

  ufayssan ililoos.

  Ha sarotettaa Halaqay

  nu Daannaanne ashshiyaagaa.

  Ufayssay yaanaagaa eroos:

  Yashshay hirggay baynna biittaa;

  Goday hayquwaappe denttiyo wodiyaa.

  Heede daro ufayttana!

  (AZMAACHIYAA)

  Nu Xoossaa sabbite; A Naˈaa sabbite—

  Kawonne goda ubbaa Godaa.

  Nuuni a haaruwawu issippe goynnoos

  Issi doonan a sabboos.

(Qassi Maz. 2:6; 45:1; Isi. 9:6; Yoh. 6:40 xeella.)