Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 137

Ammanettida Kiristtaane Maccaasata

Select an Audio Recording
Ammanettida Kiristtaane Maccaasata
UTETTAA
Text
Image

(Roome 16:2)

 1. 1. Saara, Asttira, Mayraamanne Ruta—

  Ubbay ammanettiya mino maccaasa.

  Eti wudidobay Xoossawu aqiyoogaa.

  Nuuni sunttan eriyo suureti eta.

  Yihoowan nashetta harata eroos;

  Sunttaa erokko shin, ammanuwan minota.

 2. 2. Loˈˈonne xala, siiqiya qa keha’sa—

  Asay ubbay dosiyo eeshshay diyoogeeta,

  Ha maccaasata nu hegan hassayoos.

  Eti nuuni nashshiyo loˈˈo leemiso.

  Nu michotikka suure etadan,

  Leemiso gidida eeshshay diyo asata.

 3. 3. Aayoy, naˈi, michoy, machoy qa amˈˈee

  Danddayiyo ubbabaa ufayssan oottees.

  Kiphatan wozanappe haaretteeta,

  Xoossan nashetteeta, yashshiyaabi baawa.

  Simi inttena, Yihooway naago goos,

  Minnite ammanuwan; matiis intte woytoy.

(Qassi Pili. 4:3; 1 Xim. 2:9, 10; 1 PHe. 3:4, 5 xeella.)