Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 136

Yihooway Immiyo “Kumettabaa”

Select an Audio Recording
Yihooway Immiyo “Kumettabaa”
UTETTAA
Text
Image

(Uruto 2:12)

 1. 1. Kumetta wozanaappe oottiya ubbawu

  Yihooway ammanettees keha.

  Awu mishettiyoode, qassi awu aqiyoode,

  Metiyaabi daanaagaa erees.

  Keettaa, so asaa, woy laggiyaa aggiyoode,

  Xoossay eriyoogee ammanttees.

  Haˈˈi ishanttun qa ooratta saˈan,

  Immiyo deˈuwan i kunttana.

  (AZMAACHIYAA)

  Ne oottido ubbawu Yihooway anjjo.

  I kumetta woytuwaa neeyyo immo.

  A qefiyaa garssan shemppuwaa demma.

  Yihooway ammanettees; Yihooway tumancha.

 2. 2. Issi issitoo nu deˈuwaa hanotay,

  Keehi deexo milatana.

  Qofissiya metoykka issi issitoo

  Hitti oottiyaaba milatees.

  Minttettiya Xoossay intte metuwaa erees;

  Woosaa i siyiyoogee qoncce.

  A Qaalan, ayyaanan, qa laggetuppe,

  Minttettoynne maadoy beettees.

  (AZMAACHIYAA)

  Ne oottido ubbawu Yihooway anjjo.

  I kumetta woytuwaa neeyyo immo.

  A qefiyaa garssan shemppuwaa demma.

  Yihooway ammanettees; Yihooway tumancha.

(Qassi Daan. 11:38-40; Isi. 41:10 xeella.)