Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 133

Yelagatettan Yihoowayyo Goynna

Select an Audio Recording
Yelagatettan Yihoowayyo Goynna
UTETTAA
Text
Image

(Eranchchaa 12:1)

 1. 1. Nu Xoossaassi nuuni alˈˈo naata;

  Nu wolqqan awu oottiya yelagata.

  I ba siiquwan nuussi keehi qoppees;

  Deˈo laytta ubban nuna anjjees.

 2. 2. Siiqiya aawaa aayyiyo nu bonchiyoogee,

  Nu qofaa etawu yootanawu maaddees.

  Xoossay asay nashshiyo ura gidoos,

  Xoossaa Yihoowakko keehippe shiiqoos.

 3. 3. Yelagatettan nu Xoossaa qoppoos,

  Tumaa keehippe siiqiyoogaa bessoos.

  Nu wolqqa ubban Xoossawu oottiyoogee,

  Yihoowa wozanaa keehi ufayssees.

(Qassi Maz. 71:17; Zil. 3:27; Efi. 6:1-3 xeella.)