Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 13

Kiristtoosa, Nuussi Leemisuwaa

Select an Audio Recording
Kiristtoosa, Nuussi Leemisuwaa
UTETTAA
Text
Image

(1 PHeexiroosa 2:21)

 1. 1. Nu Xoossay ba Naˈaa

  Ubbawu aatti immiis,

  Yihoowa siiqoynne qaretay an qoncciis.

  Yesuusi saˈaa yiis—

  Asa Naˈa gidiis—

  Ba loˈˈo leemisuwan, Xoossaa bonchiis.

 2. 2. Baayyo Yihoowa Qaalay,

  Deˈuwaa quma yaagiis.

  Hegan aaro eraa akeekaa demmiis.

  Ba Aawaa ashkkaray,

  Eeno giya leemisoy,

  Ba Aawaa ufayssiyoogan ufayttees.

 3. 3. Yesuusadan nuukka

  Nu Xoossaa bonchissoos,

  Nu oge ubban a kaallanawu koyoos.

  Yesuusa leemisuwaa

  Simi merinawu kaalloos,

  Hegan, ubbatoo Xoossan nashettoos.

(Qassi Yoh. 8:29; Efi. 5:2; Pili. 2:5-7 xeella.)