Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 129

Nuuni Genccana Bessees

Select an Audio Recording
Nuuni Genccana Bessees
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 24:13)

 1. 1. Waani genccanee?

  Yesuusi go metoy yiyoode.

  I waayettiyoode,

  Demmana ufayssaa qoppiis.

  I loytti qoppobay,

  Xoossay immanabaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni genccana bessees.

  Ammanuwaa minttana.

  A siiquwan ammanettoos.

  Yaakko, wurssettay gakkanawu genccoos.

 2. 2. Metoynne waayee

  Gakkin nu azzanikkokka,

  Hegan yeekkiiddi,

  Nu demmana deˈuwaa qoppoos.

  He deˈuwaa demmanawu,

  Nu minnana bessees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni genccana bessees.

  Ammanuwaa minttana.

  A siiquwan ammanettoos.

  Yaakko, wurssettay gakkanawu genccoos.

 3.  3. Hidootaa naagoos,

  Mule sirennan, yayyennan.

  Yihoowa gallassaa

  Naagiiddi minni oottana.

  He gallassay matiis.

  Yaakko, ane genccoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni genccana bessees.

  Ammanuwaa minttana.

  A siiquwan ammanettoos.

  Yaakko, wurssettay gakkanawu genccoos.

(Qassi Oos. 20:19, 20; Yaaq. 1:12; 1 PHe. 4:12-14 xeella.)