Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 127

Taani Ay Mala Asa Gidana Koshshii?

Select an Audio Recording
Taani Ay Mala Asa Gidana Koshshii?
UTETTAA
Text
Image

(2 PHeexiroosa 3:11)

 1. 1. Ta niyo ay immanee, kushiyaa zaaranawu,

  Yihoowa ta diyo deˈuwawu nena galatanawu?

  Wozanaa bessees, ne Qaalay heregaadan;

  Beˈiyo wozanaa eranawu tana maadda.

  (PINUWAA)

  Ta deˈuwaa niyo geppaas; niyo oottana gaas,

  SHin wogaa polanawu, oottiyoobaa gidenna.

  Kumetta wozanan ta dosan oottays;

  Ne ufayttiyo’sa gidanawu koyays.

  Tana qoranaadan ne tana maadda

  Ne dosaadan haniyo ogiyaa akeekanawu.

  Niyo aqiya urawu neekka ammanettaasa;

  Ufayssiya asa gidanawu keehi koyays.

(Qassi Maz. 18:25; 116:12; Lee. 11:20 xeella.)